Ортопедичната медицина Cyriax се фокусира върху диагностиката и консервативното лечение на увреди на меките тъкани в опорно-двигателния апарат. Global Cyriax Institute предлага обучение в областта на модерната ортопедична медицина по метода на Dr. James Cyriax, като поставя особен акцент върху клиничното мислене. Този метод се фокусира основно върху: оглед, анамнеза, функционално изследване, палпация, диагностика, диференциране на диагнозата и техники за лечение на заболявания на меките тъкани, като дълбока транзверзална фрикция, мобилизация, инфилтрация, инжекции, тракции и манипулации на гръбначния стълб и периферните стави.Диагноза

Най-важното е да се достигне до точна хипотеза за причината за болка. Ще постигнем това само след задълбочен преглед на пациента, състоящ се от: подробна анамнеза, функционално и клинично изследване и при необходимост палпация.  Използването на локална диагностична инфилтрация с помощта на прокаинов разтвор също може да бъде полезно за диференциране на диагнозата. Трябва да си зададем основните въпроси: дали диагнозата винаги е надеждна или е нашето „желано мислене“? Дали това е начинът, по който достигнамхме до надеждна диагноза (можем ли да му се доверим)? Дали въпросите, които задаваме, са подходящи? Използваме ли тестовете възможно най-обективно? Характеризират ли се нашите тестове с достатъчно висока специфичност и сензитивност?


Терапия

След като достигнем до правилната диагноза, трябва да обмислим прилагането на възможно най-ефективно лечение. Трябва да помислим какво би било най-доброто лечение за пациента (адаптирано към личността, възрастта на пациента, вида, продължителността и местоположението на увреждането). В метода Cyriax трябва да предложим няколко различни метода на лечение: дълбока напречна фрикция, манипулации, мобилизация, тракции, инфилтрации и инжекции. Горното лечение може лесно да се комбинира с техники, които пациентът може да изпълни сам (self treatment) или упражнения, които пациентът изпълнява в къщи

 


Защо да изберете Cyriax от GCI?

Интересувате ли се от ортопедичната медицина? Удоволствие ли е да направите надеждна диагноза, така че да можете да предложите на пациентите си ефективен план за лечение? Искате ли да научите какво е наистина важно в най-кратък срок?

-Ами … можете да използвате парите си, отделени за следдипломна квалификация ефективно … и трябва да направите най-добрия избор.

Курсът CYRIAX от GCI е единственият логичен избор, защото предлагаме най-актуалната програма на съвременния медицински ортопедичен Cyriax.

Ние предлагаме най-модерната ОМ според Cyriax. Техники за функционално изследоване и терапия, адаптирани към съвременните медицински познания.

 

2

Ще се срещнете с инструктор: Стивън Де Конинк, Физиотерапевт, Master of Science (MSc), преподавател, специалист с 25-годишен опит, който е провел 1200 обучителни дни в над 35 страни по света и е най-опитният инструктор на CYRIAX в GLOBAL CYRIAX INSTITUTE (GCI)!

3

Платен достъп на специални условия до онлайн платформата https://www.orthopaedicmedicine.eu, Съдържаща, между другото 189 филма на английски език, представящи клинична оценка, изследване и лечение на пациента.

4

Нови бланки за оценка на пациента (assessment form), инструкции за превенция на болката в гръбнака – всички образователни материали на български език.

5

Компактна система за обучение, която ви позволява да научите повече за по-малко време.

6

Обширни образователни материали (скриптове), преведени на български език.