Ортопедична медицина Cyriax. Модул за Напреднали D+E. Горен и Долен Крайник.
Дати на провеждане: 08-11 Декември 2022
Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Основни теми на курса:

Модул D: Курс за напреднали. Горен Крайник

Рамо: рекапитулация на процедурите за функционално изследване
Рамо: интерпретация на капсулен и некапсулен модел / техники за лечение
Рамо: рекапитулация на техниките за лечение на контрактилни структури
Рамо: допълнителна диференциална диагностика – анализ на бланката за функционално изследване
Рамо: въпроси “вярно/не е вярно”(true/false questions), тест, въпроси с “множествен избор” (multiple choice questions)
Лакът: рекапитулация на процедурите за функционално изследване
Лакът: интерпретация на капсулен и некапсулен модел / техники за лечение
Лакът: интерпретация на тестовете с/у съпротивление / техники за лечение
Лакът: рекапитулация на техники за тенис- и голф- лакът
Лакът: допълнителна диференциална диагностика
Лакът: въпроси “вярно/не е вярно”(true/false questions), тест, въпроси с “множествен избор” (multiple choice questions)
Китка: рекапитулация на процедурите за функционално изследване
Китка: интерпретация на капсулен модел
Китка: рекапитулация на техники при карпална сублуксация
Китка: допълнителна интерпретация китка, пръсти, палец / техники за лечение
Китка: компресия на нервите – синдром на карпалния канал
Китка: въпроси “вярно/не е вярно”(true/false questions), тест, въпроси с “множествен избор” (multiple choice questions)

Модул E: Курс за напреднали. Долен Крайник

Тазобедрена става: анамнеза, оглед, функционален преглед
Тазобедрена става: интерпретация на капсулен и некапсулен модел / техники за лечение
Тазобедрена става : интерпретация на тестовете с/у съпротивление / техники за лечение
Тазобедрена става: диференциална диагностика при бурсит
Тазобедрена става: признак на седалището (sign of the buttock)
Коляно: рекапитулация на процедурите за функционално изследване
Коляно: ставни лезии / техники за лечение
Коляно: рекапитулация на лигаментни лезии / техники
Коляно: интерпретация на тестовете с/у съпротивление / техники за лечение
Коляно: допълнителна диференциална диагностика – анализ на бланката за функционално изследване
Коляно: въпроси “вярно/не е вярно”(true/false questions), викторина, въпроси с “множествен избор” (multiple choice questions)
Стъпало: рекапитулация на процедурите за функционално изследване
Стъпало: интерпретация на тестовете с/у съпротивление / техники за лечение
Стъпало: рекапитулация на лигаментарни техники
Стъпало: допълнителна диференциална диагностика – анализ на бланката за функционално изследване
Стъпало: въпроси “вярно/не е вярно”(true/false questions), викторина, въпроси с “множествен избор” (multiple choice questions)

Събитието в официалния сайт на Global Cyriax Institute: ТУК

За повече информация за курса на:
info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Certified Cyriax Practitioner, Доктор по Кинезитерапия

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)