Курс по Ортопедична медицина, Модул A: Основни принципи в ортопедичната медицина. Мекотъканни увреди на периферните стави – диагностика и лечение

Дати на провеждане: 07-09.06.2024
Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Основни теми на курса с акцент в/у крайниците:
• Основни принципи на съвременната ортопедична медицина Cyriax
• Правила за предадената болка
• Как да стигнете до валидна диагноза: оглед, анамнеза, релевантно функционално изследване, палпация
• Клинично мислене чрез използване на стандартизиран формуляр за оценка на Cyriax
• Обща стратегия за лечение на лезии на меките тъкани
• Лакът: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Лакът: диагностични и лечебни процедури за тенис и голф лакът
• Рамо: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Рамо: диагностични и терапевтични процедури при тендинит, -оза (супраспинатус, инфраспинатус, субскапуларис, бицепс, …)
• Ходило: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Ходило: диагностични и терапевтични процедури при инверзионна и еверзионна травма (навехнат глезен: lig. Talofibulare ant-post, lig. Calcaneofibulare, lig. Calcaneocuboideum, peronei, tibialis posterior)
• Коляно: оглед, анамнеза и основен функционален преглед
• Коляно: диагностични и лечебни процедури на лигаментарни лезии (MCL, LCL, коронарни връзки)
• Китка: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Китка: диагностични и терапевтични процедури при карпална сублуксация (дорзо-палмарна; лигаментарна лезия)

Цена на курса:

Цена на курса 970 лв:
за ранни записвания до 03 Април 2024 – 870 лева
за записвания от 04 Април до 05 Май 2024 – 920 лева
за записвания след 06 Май 2024 – 970  лева

Пакетна Цена за  Модул A  + Модул Cyriax Spine (Модули B+C) (17-20.10.2024) = 1825 лв. Заплащането може да бъде направено на вноски:

– за запазване на място е необходимо капаро в размер на 350 лв.
– на първия ден от Модул A (07-09.06.2024) трябва да бъде заплатена 70% от пакетната цена.
– до началото / на първия ден на Модул Cyriax Spine (Модули B+C) останалите 30% от пакетната цена

За повече информация за курса на:
info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Certified Cyriax Practitioner, Доктор по Кинезитерапия

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)