Ортопедична медицина Cyriax. Модул за гръбначен стълб.
Cyriax Spine Class (B + C Modules)

Дати на провеждане:16-19.06.2022
Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Основни теми на курса:

Лумбален дял на гръбначен стълб

• Как да снемем специфичната история на проблема в лумбалния дял
• Обща история
• Оглед: какво е свързано с проблема?
• Основен функционален преглед: как да се достигне по валиден и практичен начин до правилна хипотеза/диагноза на проблема, както и диференциална диагноза, вземайки предвид червените флагове
• Допълнителен преглед
• (Не) Релевантност на палпацията и други диагностичните процедури

• Специфични показания и противопоказания за манипулационните техники; техники с и без тракционен компонент
• Специфични показания и противопоказания за механична тракция
• Специфични показания и противопоказания на самостоятелните упражнения
за лечение (self treatment techniques)
• Създаване на стратегия за лечение с включване на профилактичнa и
самостоятелнa терапия
Механизми на спонтанното възстановяване
• Допълнително изследване на сакроилиачните стави за провокация на болка
• Клинично мислене чрез използване на стандартизиран протокол за
изследване, включващ връзки към Макензи и други подходи за мануална
терапия: как да се достигне до правилна диагноза и диференциална диагноза;
има ли съвместимост между различните методи?
• Немеханични нарушения: открийте жълтите и червените флагове
• Диференциална диагноза на сакроиличаните стави и проблеми, свързани с
тазобедрените стави.
• Протокол за подробно изслеване

Шиен и гръден дял на гръбначен стълб + допълнителни процедури.
• Цервикален дял: анамнеза, оглед, функционален преглед
• Цервикален дял: предпоставки за приложение на манипулация
• Цервикален дял: показания / противопоказания за манипулация /
терапевтични техники / стратегия при изпълнение на манипулациите – коя
техника? кога? последователност?
• Цервикален дял: обобщение на функционалния преглед + допълнителен тест
за Ревматоиден артрит
• Цервикален дял: диференциална диагноза – скапуларна област
• Лумбален дял: “вярно / не е вярно” въпроси (true/false questions)
• Лумбален дял: викторина
• Торакален дял: история
• Торакален дял: функционален преглед
• Торакален дял: техники за манипулация
• Лумбален дял: въпроси с “множествен избор” (multiple choice questions)
• Цервикален дял: допълнителни диференциални диагнози вкл. фасетни стави –
камшичен удар – сраствания
• Цервикален дял: анализ на протокола за изследване
• Торакален дял: мускулни лезии

За повече информация за курса на:
info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Certified Cyriax Practitioner, Доктор по Кинезитерапия

 

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)