КУРСЪТ Е ОТЛОЖЕН ЗА 2023г.

Ортопедична медицина Cyriax. 77 интра – и периартикуларни инжекции за периферните стави¹.

Дати: 30.09 – 02.10.2022
Ако желаете да се запишете може да го направите чрез формата по-долу

Преподавател: Д-р Джузепе Ридулфо (Италия) Cyriax преподавател, Ортопедия, Анестезиология, Функционална Рехабилитация, Спортна медицина

Програма:

Общи понятия: медикаменти, необходими консумативи, стерилност. Общи понятия за болката на меките тъкани. Предадена болка.

  • Китка и длан: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране .

Поставяне на инжекция: Art. Radioulnaris distalis – Lig. Collaterale carpi ulnare – Lig. Collaterale carpi radiale – Mm. Extensor carpiradialis longus et brevis, insertion – m. Extensor carpiulnaris, insertion – Flexor carpiradialis, insertion – m. Flexor carpiulnaris, insertion – Art. Carpometacarpalis pollicis – Vagina tendinum mm. abductoris longi et extensor pollicis brevis  – Щракащ палец – M. Flexor pollicis longus – Carpal tunnel – Art.  Interphalangeales- Art. Intercarpales

  • Лакът: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране

Поставяне на инжекция: Art. cubitiЗалавно място на M. biceps brachii, Залавно място на – M. triceps brachii, Залавно място на M. supinator – Epicondylitis тип 4 – Epicondylitis тип 2 и 3 – Epitrocleitis (Голф лакът) – Тенис лакът

  • Рамо: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране

Вътреставна инжекция в рамото   –  Поставяне на инжекция:  Art. Acromioclavicularis – Bursa subdeltoidea, pars superficialis – Bursa subdeltoidea, pars subacromialis – Bursa coracoidea – Залавно място M. supraspinatus – Залавно място M. infraspinatus – Залавно място на M. Subscapularis – Начално място на М. biceps brachii caput longum.

  • Тазобедрена става: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране

Вътреставнa инжекция в ТБС  Поставяне на инжекция:  Bursa trochanterica – Bursa iliopectinea (Psoas bursa) – Bursa Ischiadica – Начално място на Mm. ischiocrurales, Bursa mm. glutei, Латерална инфилтрация – Bursa mm. glutei, вертикална инфилтрация – M. adductor longus, начално място

  • Коляно: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране

Вътреставнa инжекция в коляното –  Lig. tibiofibularis anterior – Lig. Collaterale fibulare – Lig. Meniscotibialis (Coronary ligaments) – Залавно място на m. quadriceps femoris на супрапателарно нивоЗалавно място на пателарното сухожилие на субпателарно ниво

  • Глезен: анатомия и топографска анатомия, функционални тестове, упражнения по палпация и скициране

– Вътреставна инжекция на глезена  – Art. Subtalaris (pars anterior et posterior) – Art. Metatarsophalangea I – Art. Interphalangeaes pedis – Лезии на Сезамовидни и метатарзални костици – Dancer’s heel (заден импинджмънт синдром)Aponeurosis plantaris (Плантарна фасция), начално място Повърхностен плантарен фасциит – Lig. Talofibulare anterius, Залавно мясно на Fibula – Lig. Talofibulare anterius, Залавно мясно на Talus Lig. Calcaneocuboideum – Lig. Collaterale mediale (deltoideum), Залавно място на Tibia Тенис кракTendo Achillis – Инфилтрации на art. Interphalangeales et metatarsophalangeales

Теорията ще бъде последвана от практически упражнения върху анатомични парчета от прасе и  инфилтрации, приложени върху  демо пациенти.

 ¹ В курса могат да участват само лекари със специалност и лекари специализанти.

Събитието в официалния англоезичен сайт на Ортопедична медицина Cyriax: https://cyriax.eu/cyriax-courses-in-bulgaria

 

Цена на курса:

Цена на курса 1470 лв:
за ранни записвания до 31 Юли 2022 – 1330  лева
за записвания от 31 Юли до 30 Август 2022 – 1400 лева
за записвания след 31 Август 2022 – 1470 лева

За повече информация за курса на:
info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Certified Cyriax Practitioner, Доктор по Кинезитерапия

Общи правила за участие в следдипломни обучения (курсове, семинари)