James Cyriax е роден в Лондон на 27/10/1904 г. като син на Edgar Cyriax и Annyuata Kellgren (и двамата са лекари). Завършва медицина и през 1929 г. става член на Royal College of Surgeons of England. През 1947 г. се жени за Патриша (Patsy), която е физиотерапевт. Имат двама сина: Питър и Оливър. От 1975 г. е гостуващ професор по ортопедична медицина в Университета на Рочестър, Ню Йорк (САЩ).

Веднъж някой го попитал дали е религиозен, а Сириакс отговорил: “Вярвам в ортопедичната медицина”.

Д-р Джеймс Сириакс, “Айнщайн или бащата на ортопедичната медицина” е създател на стойностната диагностична и терапевтична система в ортопедичната медицина, която във времето също е обект на еволюция. Някои хипотези при диагностиката с времето са били опровергани, а други са били потвърдени от качествени изследвания, а други се нуждаят от повече научни изследвания за потвърждаване на обективността им. Някои от техниките за лечение са били изоставени и вече не се използват, а други са оптимизирани значително. Модерната ортопедична мускулно-скелетната медицина е много силна диагностична и терапевтична концепция, която не е “стои сама”, нито е “гуру концепция”. Тя е отворена система, съвместима с някои други гледни точки и подходи в областта на мускулно-скелетната медицина (напр. McKenzie, Мейтланд, Mulligan), но концепцията за модерна ортопедична мускулно-скелетната медицина Сириакс осигурява правилния път за всички терапевти, чиято професионална област е диагностиката и лечението на мекотъканни увреди и дисфунции на гръбначния стълб.