Курс по Ортопедична медицина, Модул A. Крайници

Дати на провеждане: 12-14.11.2021

Основни теми на курса с акцент в/у крайниците:
• Основни принципи на съвременната ортопедична медицина Cyriax
• Правила за предадената болка
• Как да стигнете до валидна диагноза: оглед, анамнеза, релевантно функционално изследване, палпация
• Клинично мислене чрез използване на стандартизиран формуляр за оценка на Cyriax
• Обща стратегия за лечение на лезии на меките тъкани
• Лакът: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Лакът: диагностични и лечебни процедури за тенис и голф лакът
• Рамо: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Рамо: диагностични и терапевтични процедури при тендинит, -оза (супраспинатус, инфраспинатус, субскапуларис, бицепс, …)
• Ходило: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Ходило: диагностични и терапевтични процедури при инверзионна и еверзионна травма (навехнат глезен: lig. Talofibulare ant-post, lig. Calcaneofibulare, lig. Calcaneocuboideum, peronei, tibialis posterior)
• Коляно: оглед, анамнеза и основен функционален преглед
• Коляно: диагностични и лечебни процедури на лигаментарни лезии (MCL, LCL, коронарни връзки)
• Китка: оглед, анамнеза и основно функционално изследване
• Китка: диагностични и терапевтични процедури при карпална сублуксация (дорзо-палмарна; лигаментарна лезия)

Събитието в официалния сайт на Global Cyriax Institute: ТУК

За повече информация за курса на:
info@physioactive.bg или +359 887 544 955
Христо Димитров, Certified Cyriax Practitioner, Доктор по Кинезитерапия