Регистрация

За да участвате в следипломно обучение (курс, семинар) е необходимо да запазите място писмено на имейл info@physioactive.bg или чрез регистрация на сайта www.cyriax-bulgaria.com. Налични са ограничен брой места за всяко обучение. Регистрациите ще се вземат предвид въз основа на датата на получаването им. Вашата писмена регистрация ще бъде потвърдена веднага след проверка на това дали отговаряте на условията за участие в курса (вкл. копие на професионалната диплома, при необходимост).

Ако броят на участниците е недостатъчен, ние си запазваме правото да отменим провеждането на курса или да предложим по-късна дата на курса. В този случай ще получите известие най-малко 30 календарни дни преди старта на курса.

Плащане

За да запазите място на следипломно обучение (курс, семинар), е необходимо да заплатите капаро в рамките на 14 календарни дни след направена регистрация. Цената на курса се образува стъпаловидно, в зависимост от периода на регистрация. Капарото може да бъде в размер от 30-50% от актуалната цена на курса в момента на регистрация, но не по-малко от 30%. Ако срокът за капариране не бъде спазен, мястото на курса може да бъде преотстъпено/запазено за друг участник изпълнил условията за заплащане на капаро.
Остатъчната сума до пълната такса на курса трябва да бъде платена на първия ден на провеждания курс.

Анулиране

Регистрациите за следипломно обучение (курс, семинар) са задължителни. Ако участието в обучение е възпрепятствано, участникът трябва да се отпише писмено на имейл info@physioactive.bg или чрез контактната форма на сайта https://www.cyriax-bulgaria.com/kontakti/. Датата на имейла е датата на получаване на анулацията. Независимо от причините за неучастие, се прилагат следните условия за анулиране:

До 45 календарни дни преди началото на курса – анулирането е безплатно.
От 44 до 8 календарни дни преди началото на курса – анулирането е в размер на платеното капаро.
7 (седем) календарни дни преди началото на курса – анулирането е в размер на пълната такса за курса.

Отмяна на курс/семинар

В случай на отмяна на курс, вече платено капаро за курса ще бъде възстановено изцяло. В случай, че настоящ курс бъде отменен от организатора, на участниците ще бъде предложена нова дата за курса, друг курс за замяна или капарото за курса ще бъде възстановено при отказ от участника. Допълнителни претенции на участника са изключени.

Фото, видео и аудио записи

Не могат да се правят фото, видео или аудио записи в никое от помещенията без разрешението на преподавателя и организаторите на събитието

Права за копиране – Авторско право

Всички раздадени документи за курсовете като скриптове/ ръководства и други носители на специализирана информация, обект на курсовете (USB, CD) съдържат информация, защитена с авторски права. Никоя част от документите за курса не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма или възпроизведена, разпространена или използвана за обществено ползване без предварително писмено съгласие на издателя.